Gegevensbescherming

DOMEIN

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over de verwerking van persoonsgegevens door ons, KUANTIC SAS.

Deze verklaring inzake gegevensbescherming kan op de website worden geraadpleegd en op elk moment worden afgedrukt.

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Persoonsgegevens (“gegevens”) worden door ons alleen verwerkt als dat nodig is en met het oog op het aanbieden van een functionele en gebruiksvriendelijke website, inclusief de inhoud en de daar aangeboden diensten.

Verwerking” van gegevens: elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens, al dan niet met automatische middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, archivering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending , verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemmen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

De rechtsgrondslag voor gegevensbescherming is met name te vinden in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”, DSGVO).

AANSPRAKELIJK

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is
KUANTIC SASArcole, batiment le marengo, 2229 route des crêtes06560 Valbonne, Frankrijk

ingeschreven bij de Franse rechtbank van Grasse onder nummer siren 447576778
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder Dominique Doucet

E-mail: info@kuantic.com

We verwijzen ook naar de andere externe providers die in dit privacybeleid worden genoemd en die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking of die gegevens namens ons verwerken.

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

TOEPASSINGSGEBIED VAN GEGEVENSVERWERKING

Wij verwerken gegevens in het kader van ons aanbod op deze website of met het oog op de levering van software en hardware, ook van derde partijen.

Wij verwerken contactgegevens, gebruiksgegevens of andere informatie die u aan ons verstrekt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Communicatie of opslag/verwerking van gegevens om een contractuele relatie (ook mondeling) met u tot stand te brengen, uit te voeren en/of af te handelen (rechtsgrond: Art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO);
 • Naleving van wettelijke verplichtingen (bijv. commerciële of fiscale bewaarplichten) (rechtsgrond: Art. 6 lid 1 p. 1 lit. c. DSGVO);
 • Naleving van wettelijke verplichtingen (bijv. commerciële of fiscale bewaarplichten) (rechtsgrond: Art. 6 lid 1 p. 1 lit. c. DSGVO); het doen gelden, uitoefenen en verdedigen van rechtsvorderingen (rechtsgrond: Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO), waarbij ons legitieme belang bijvoorbeeld ligt in het instellen van rechtsvorderingen en verdediging in juridische geschillen;
 • Met uw toestemming voor de doeleinden vermeld bij het verlenen hiervan (rechtsgrond: Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO of Art. 9 lid. 2 p. 1 lit. a. DSGVO voor bijzondere categorieën van persoonsgegevens) ; of
 • Zoals anders beschreven in dit privacybeleid of aan u.

U verstrekt gegevens aan ons als dit nodig is voor de genoemde doeleinden. Het niet verstrekken van gegevens kan voor u juridische nadelen opleveren, zoals verlies van rechtspositie, bijvoorbeeld geen reactie op uw verzoek.

Wij, Kuantic SAS, onze gelieerde bedrijven zoals Kuantic gmbh, Axodel ltd, Axodel srl, Axodel bvba, Axodel SL, of de externe dienstverleners die we gebruiken, zullen uw persoonlijke gegevens over het algemeen verwerken binnen de EU/EER. Zodra uw gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt, is in elk geval de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming gegarandeerd en zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Verder hebben we technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door externe dienstverleners worden nageleefd.

JOU RECHTEN

U heeft de volgende rechten:

 • het recht op informatie,
 • het recht op rectificatie of verwijdering,
 • het recht om de verwerking te beperken,
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid,
 • het recht om de door u gegeven toestemming in te trekken.
 • U hebt ook het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, punt 1, onder e) of (f) DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Om uw bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de bovengenoemde contactmogelijkheden (bijvoorbeeld per e-mail info@kuantic.com). support@tech.kuantic.com.

OPSLAG EN VERWIJDERING VAN GEGEVENS

In de regel slaan wij uw persoonlijke gegevens alleen op zolang dit nodig is voor de uitvoering van het contract of het respectieve doel en beperken we de opslagperiode tot een absoluut noodzakelijk minimum.

Wij of de gebruikte externe providers verwijderen de gegevens verder in overeenstemming met de volgende criteria: tijdsverloop en voltooiing van een verzoek, standaardinstellingen van de externe providers, enz. We slaan uw gegevens ook op als we hiertoe verplicht zijn in overeenstemming met wettelijke bewaartermijnen. Om bewijs te bewaren, kunnen we gegevens verder opslaan in het kader van de verjaringstermijn, waarbij deze verjaringstermijnen over het algemeen drie jaar zijn en beginnen te lopen aan het einde van het jaar waarin de vordering ontstaan.

CONTACT, CONTACTFORMULIER EN E-MAILS

Als u ons schrijft via het contactformulier op de website, een e-mail stuurt of op een andere manier contact met ons opneemt, de informatie die u verstrekt in de respectieve aanvraag, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, naam en e-mailadres of overige verstrekte gegevens worden door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Deze gegevens worden alleen verwerkt op basis van uw toestemming (rechtsgrond art. 6 par. 1 p. 1 lit. a DSGVO) of op basis van een toekomstige of bestaande zakelijke relatie met ons (rechtsgrond art. 6 para. 1 blz. 1 lit. b. DSGVO).

NIEUWSBRIEF 

Met onze nieuwsbrief informeren wij u over ons en onze aanbiedingen.

Alleen uw e-mailadres is nodig om u aan te melden voor de nieuwsbrief. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres aan ons (of onze mailprovider) doorgegeven en daar opgeslagen. Na registratie ontvang je een e-mail om de registratie te bevestigen (“double opt-in”). Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de volgende gegevens verwerkt:

Contactgegevens (e-mailadres, naam indien van toepassing), apparaatgegevens (apparaatnaam, landcode indien van toepassing, taal, naam van besturingssysteem en versie), verbindingsgegevens (IP-adres, mailprovider).

Deze opslag dient als bewijs in het geval dat een derde partij misbruik maakt van een e-mailadres en zich aanmeldt voor het ontvangen van de nieuwsbrief zonder medeweten van de bevoegde persoon.

Voor het verzenden van de e-mails gebruiken we de dienst ‘Mailchimp’ van The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, VS. Mailchimp verwerkt bovenstaande gegevens namens ons op servers in de VS (zie onze overeenkomst met Mailchimp hierover: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/). Om te voldoen aan het niveau van gegevensbescherming dat van toepassing is in de EU, is de aanbieder van Mailchimp gecertificeerd in overeenstemming met het EU US Privacy Shield en heeft hij zich onderworpen aan de EU-modelcontractbepalingen. We gebruiken de Mailchimp-service om het gedrag van nieuwsbriefontvangers te analyseren, bijvoorbeeld of ze de verzonden e-mail openen of op bepaalde links in e-mails klikken. Bij het openen van de nieuwsbrief wordt de daarin opgenomen informatie (zogenaamde webbeacon) verbonden met de servers van Mailchimp in de VS om het gedrag van de gebruiker te analyseren. Voor dit doel wordt verdere technische informatie verzameld, zoals het IP-adres. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld de kwaliteit van onze nieuwsbrieven verbeteren. Meer informatie is ook te vinden in het privacybeleid van Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

De gegevensverwerking voor het verzenden van de nieuwsbrief is gebaseerd op uw toestemming (rechtsgrond: Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a. DSGVO). Verder verwerken wij uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang bij marketing en productverbeteringen (rechtsgrond: art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

HERROEPING / OPPOSITIE: U kunt uw toestemming voor de verwerking van gegevens met het oog op het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken of bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. De herroeping/bezwaar kan worden gedaan via een link in elke nieuwsbrief of door ons een apart bericht te sturen. Daarbij maakt u geen andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

VERWERKING VAN TOEGANGSGEGEVENS BIJ BEZOEK AAN DE WEBSITE

Wij (of de aanbieder van webruimte) verzamelen gegevens over elk bezoek aan onze website (zogenaamde serverlogbestanden). Deze gegevens omvatten:

Naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.

en, indien van toepassing, aanvullend bij gebruik van een mobiel apparaat:

Landcode, taal, apparaatnaam, naam van het besturingssysteem en versie.

We gebruiken deze toegangsgegevens voor statistische evaluaties om onze website te optimaliseren en om gegevensbeveiligingsredenen om de stabiliteit en operationele veiligheid van de website te waarborgen. Als persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) worden opgeslagen, gebeurt dit vanwege onze wettelijke verplichtingen (rechtsgrond: Art. 6 par. 1 p. 1 lit. c DSGVO) of vanwege ons legitieme belang van fraudepreventie en kwaliteit verzekering (rechtsgrond: Art. 6 lid 1 p.1 lit. f DSGVO).

COOKIES

Onze website maakt soms gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

Er zijn verschillende soorten cookies die voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Deze website gebruikt alleen zogenaamde “technische” cookies. Dat wil zeggen dat de meeste cookies die we gebruiken, zogenaamde “sessiecookies” zijn. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Sessiecookies zijn nodig om opeenvolgende paginaverzoeken toe te wijzen aan de respectievelijke bezoekers van de website die tegelijkertijd toegang hebben tot onze website. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

TEGENSTAND: U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief IP-adres) verzamelt en de verwerking van deze gegevens door Google door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Voor zover bij het gebruik van zogenaamde “technische” cookies persoonsgegevens worden verwerkt, is dit gebaseerd op de rechtsgrond van art. 6 par. 1 blz. 1 verlicht. f. DSGVO vanwege legitieme belangen van kwaliteitsborging en een technisch onberispelijke presentatie van de website.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics op de website, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google (oa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Google LLC, Mountain View, CA, VS). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website, zoals:

browsertype/versie; gebruikt besturingssysteem; referrer-URL (de eerder bezochte pagina); hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres); tijdstip van het serververzoek bij gebruik van de website

worden over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen, hoewel het IP-adres door de activering van IP-anonimisering op de website vooraf door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte. Het volledige IP-adres wordt daarom niet naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. IP-anonimisering is actief op de website. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Voor zover IP-anonimisering wordt weggelaten of persoonsgegevens worden verwerkt, worden de gegevens verwerkt op de rechtsgrond van art. 6 par. 1 blz. 1 verlicht. f. DSGVO, waarbij we onze legitieme belangen (of de legitieme belangen van derden in opdracht van ons) van kwaliteitsborging of statistische analyse van gebruikersgedrag nastreven. Als voor het gebruik van cookies toestemming is vereist, is de verwerking van de informatie of gegevens gebaseerd op toestemming (Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a DSGVO).

TEGENSTANDER: Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. der IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindert, indem de verhindering van verf Plugin herunterladen en installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google LLC is gecertificeerd onder de “Privacy Shield”-overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS en garandeert daarmee de naleving van de Europese gegevensbeschermingsvereisten (zie: https://www.privacyshield.gov/). Voor gebruikers die hun gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland hebben, is Google Ireland Limited de beheerder van uw gegevens, tenzij anders vermeld in de privacyverklaring van een bepaalde dienst. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens en het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Meer informatie vindt u ook in het privacybeleid van Google: http://www.google.de/policies/privacy/.

Jetpack

We gebruiken Jetpack als een service van Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd, Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ierland (of Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS). Jetpack maakt onder meer gebruik van cookies (dwz tekstbestanden die lokaal in de cache van uw webbrowser op uw eindapparaat worden opgeslagen), die een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken. Daarbij wordt het IP-adres van de gebruiker verwerkt.

De gegevensverwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen (of de legitieme belangen van derden in opdracht van ons) van kwaliteitsborging of statistische analyse van gebruikersgedrag (rechtsgrond art. 6 par. 1 p. 1 lit. f. DSGVO). Als voor het gebruik toestemming is vereist, is de verwerking van de informatie of gegevens gebaseerd op toestemming (Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a DSGVO).

Automattic Inc. verwerkt gegevens in de VS, maar is gecertificeerd onder de “Privacy Shield”-overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS en garandeert daarmee de naleving van de Europese gegevensbeschermingsvereisten (zie: https://www.privacyshield.gov/).

Meer informatie vindt u hier: https://automattic.com/privacy/

Gravatar

Met de dienst Gravatar (van de provider Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ierland / Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS), kunnen profielfoto’s met e-mailadressen worden opgeslagen en vervolgens worden weergegeven op andere online aanwezigheid in verband met berichten of opmerkingen. Voor dit doel wordt het e-mailadres in gecodeerde vorm naar Gravatar verzonden. Het gebruik van Gravatar is gebaseerd op onze legitieme belangen, aangezien we de mogelijkheid bieden om opmerkingen of berichten te personaliseren met een profielfoto (Art. 6 par. 1 p. 1 lit. f DSGVO).

Als u niet wilt dat een gebruikersafbeelding die is gekoppeld aan uw Gravatar-e-mailadres in de opmerkingen wordt weergegeven, moet u een e-mailadres gebruiken dat niet bij Gravatar is opgeslagen om te reageren.

Automattic Inc. verwerkt gegevens in de VS, maar is gecertificeerd onder de “Privacy Shield”-overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS en garandeert daarmee de naleving van de Europese gegevensbeschermingsvereisten (zie: https://www.privacyshield.gov/).

Meer informatie vindt u hier: https://automattic.com/privacy/

GEGEVENSVERWERKING OP ONZE SOCIAL MEDIA PAGINA’S

We beheren sociale media-pagina’s op

 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, zie ook Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy/ Widerspruchsmöglichkeit: https: //www.linkedin.com/psettings/guest-controls;
 • Twitter: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland, zie ook Privacybeleid / Opt-out: https://twitter.com/en/privacy / https://help.twitter.com/forms /privacy

Wanneer u een van onze social media-sites bezoekt, worden zowel door ons als door bovengenoemde aanbieders als verantwoordelijke gegevens verwerkt.

De respectieve aanbieder van sociale media neemt de gegevensbeschermingsverplichtingen jegens u als gebruiker op zich, zoals het verstrekken van informatie over gegevensverwerking en is het aanspreekpunt voor uw rechten. Dit vloeit voort uit het feit dat de betreffende aanbieder directe toegang heeft tot de relevante informatie op de sociale mediasite en de verwerking van uw gegevens. U kunt echter ook contact met ons opnemen als dit nodig mocht zijn en wij zullen het verzoek dan indien nodig doorsturen naar de aanbieder.

Bij gebruik van Twitter en LinkedIn kunnen gegevens ook buiten de EU worden verwerkt. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaringen van LinkedIn en Twitter.

Onze social media pagina’s stellen ons in staat om met u te communiceren en interessante informatie te verstrekken. Daarbij kunnen we verdere gegevens van u ontvangen via uw opmerkingen, gedeelde afbeeldingen, berichten en reacties, die we vervolgens verwerken om te reageren of met u te communiceren. Als u de sociale media op meerdere apparaten gebruikt, kan er een apparaatoverschrijdende analyse van de gegevens plaatsvinden. Verder gebruiken aanbieders van sociale media cookies en trackingtechnologieën om hun diensten te analyseren en te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in het privacyreglement van de socialemediadiensten.

De gegevensverwerking vindt plaats met uw toestemming of om uw vraag te beantwoorden (Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a., b. DSGVO) of op basis van legitieme belangen bij het verbeteren van het aanbod, reclame en marketing activiteiten en externe presentatie (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

GEGEVENSVERWERKING BIJ GEBRUIK VAN DE SOFTWARE

Voor zakelijke klanten (ondernemers, § 14 BGB) bieden wij verdere diensten aan in overeenstemming met onze algemene voorwaarden. Voor zover voor deze aanvullende diensten persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit met name voor communicatiedoeleinden bij het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst of zoals anderszins beschreven in de Algemene Voorwaarden (rechtsgrond: Art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO), voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen (rechtsgrond: Art. 6 par. 1 p. 1 lit. c DSGVO) en op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld om onze diensten te verbeteren of om ons te verdedigen tegen (rechts)vorderingen) (rechtsgrond: Art. 6 par. 1 p. 1 lit. f DSGVO). Verder verwerken wij gegevens bij het gebruik van onze software in opdracht en in opdracht van onze klanten. Meer informatie vindt u in onze algemene voorwaarden of andere verstrekte informatie (https://axodel.com/de/allgemeine-bedingungen).